nedelja, 29. januar 2012

Jn 2 – Svatba v Kani in prva pasha

2,11 Jezusova znamenja kažejo na njegovo slavo (ki jo opeva Prolog), razodetje te slave pa v ljudeh zbuja vero/lojalnost.

2,16 μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου ('iz hiše mojega Očeta ne delajte hiše trgovanja')
V Božji hiši ni trgovanja. Milost je zastonjska.

2,19 Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. ('Podrite/Ukinite/Odpravite/Razpustite/Odvežite/Osvobodite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil/obudil.')
To bo končno znamenje, ključni pokazatelj Jezusove avtoritete. To bo dokaz, da ima Jezus oblast nad templjem in da torej sme odločati o tem, kaj naj se tam dogaja.
Jezus sam je resnični tempelj. Vendar ima prav zato tudi stari tempelj svojo svetost – je predslika Jezusa, njegovega bivanja med ljudmi, zato ni vseeno, če ga nekateri sprevračajo v nakupovalni center.
Izjava je morala delovati škandalozno in pretenciozno: bolj, kot če bi danes rekli: uničite gospodarstvo in jaz ga bom ponovno spravil v red, uničite demokracijo, državo itn. Sama misel na porušenje templja je morala biti za Jude zlovešča in nevzdržna.

2,21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. ('On pa je govoril o templju svojega telesa.')
Jezusovo telo je zdaj tempelj, središče judovskega verskega življenja in narodne identitete ter mesto očitne Božje prisotnosti v svetu.
Jezus sme »podirati« njihov tempelj, ker povablja njih naj podrejo njegovo telo. Ali pa drugače: Judje bodo podrli/ukinili svoj tempelj zaradi svojega greha, Jezus pa ga bo na novo vzpostavil s svojim vstajenjem in posledično s svojo skupščino.
V tem stavku evangelist spet brezpogojno zatrdi, da je Jezus Bog. Če je ta logion pristen (in verjetno je, ker ga malo predrugačenega najdemo v sinoptikih), potem imamo tukaj dokaz, da je tako o sebi mislil že Jezus sam. Prim. tudi Mt 12,6!

2,22 καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ('in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus')
Katerih besed iz Pisma so se spomnili? Da bo tempelj ponovno zgrajen? Jezusovo vstajenje bi torej pomenilo dokončno obnovitev Božjega templja.
Bolj verjetno je mišljen zgornji navedek iz (mesijanskega!) Psalma 69. Po vstajenju so se učenci spomnili obojega in začeli verjeti temu pričevanju, ki je kazalo na to, da je Jezus Mesija. Besedo »použiva/požira« lahko razumemo tudi kot namig na Mesijevo smrt: ker Jezusa tako skrbi za tempelj, ga bo to stalo življenja.

2,24 οὐκ ἐπίστευεν ('ni zaupal/veroval')
Mojstrska besedna igra.