nedelja, 24. april 2011

Velika noč – Sprava nebes in zemlje

Kol 1,15–20

Sin je vidni izraz nevidnega Boga,
prvenec, višji od vsega, kar obstaja.
Kajti Bog je z njim ustvarjal svet:
vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji,
vse, kar se vidi in česar se ne vidi,
kar koli prestoluje in gospoduje,
kar koli vlada in vrši oblast.
Sin je pred vsem tem:
on sam povezuje vse stvari.

On je glava Cerkve, svojega telesa,
on je počelo, prvi zmagovalec nad smrtjo:
on je pred vsemi in nad vsemi.
Bog je namreč v svoji dobroti določil,
naj bo v Sinu navzoča vsa božanska popolnost
in njegovo žrtvovanje na križu
naj pomiri vse, kar je v nebesih in na zemlji:
vse stvarstvo naj se spravi z Bogom.